Update augustus 2020: zingeving in deze wereld

Wij, bestuur van Semper Vigilans, dachten eind 2019 een actueel thema bedacht te hebben voor 2020: Zingeving en Spiritualiteit. De eerste zin voor de folder luidde: “We leven in een wereld die op drift lijkt: oorlogen, rampen, vluchtelingen en dreigende klimaatveranderingen”. En toen… kwam de coronacrisis daaroverheen! Geen bijeenkomsten, anderhalve meter afstand houden, enz.

Het thema heeft daarmee wel aan kracht en actualiteit gewonnen. Want hoe houdt de mens zich staande in deze crisis zonder weerga? Zelfs steun en troost zoeken in de kerk was lang niet mogelijk. Mensen in quarantaine, jongeren aan huis gekluisterd, ouderen vereenzamend in verpleeghuizen.

Ook nu de maatregelen versoepeld zijn en we weer wat vrijer kunnen ademhalen, ziet de toekomst er nog weinig rooskleurig uit. We moeten rekening houden met een terugval en, ook als die niet komt, dan is er toch in ieder geval de economische terugval en – niet te vergeten – de door de mens veroorzaakte opwarming van de aarde.

Zijn er dan in deze kommervolle tijden geen lichtpuntjes te vinden waaraan we ons op kunnen trekken, iets waarvan we kunnen zeggen dat het zinvol is? Zeker wel! Op de eerste plaats zijn we duidelijk meer naar elkaar om gaan kijken. Op de tweede en eigenlijk de belangrijkste plaats: we zijn aan het denken gezet over hoe we verder met de aarde en met elkaar om moeten gaan. Zijn we wel op een goede manier bezig door alsmaar rijker en welvarender te willen worden ten koste van mensen die minder gewiekst zijn of domweg in een situatie verkeren waarin geen uitweg mogelijk is? Kunnen wij ons de manier waarop wij bezig zijn de aarde uit te putten nog langer verantwoorden? Daarover te denken en standpunten in te nemen is al zinvol en kan aanzetten geven tot een zo noodzakelijke bijsturing.

We zijn ruw wakker geschud. Het is nu zaak om het momentum vast te houden en te kijken hoe en waar wij meer zin kunnen geven aan ons leven in dienst van een betere en gezondere wereld. De mens leeft niet van brood alleen!

 

Henk van Eupen
Bestuurslid Semper Vigilans

Update juli 2020

Nu de coronamaatregelen verder versoepelen, hecht het bestuur van Semper Vigilans eraan u als trouwe bezoeker te informeren over de voortgang van onze activiteiten.

 

ONZE PLANNEN VOOR 2020

In de tweede helft van 2019 en begin 2020 was er nog geen vuiltje aan de lucht. Na afsluiting van  het succesvolle en drukbezochte lezingsprogramma van Anders in de kerk, bruiste het bestuur van nieuwe ideeën voor het seizoen 2020. Het idee was om de lezingen een onderscheidende naam te geven: De Bokhoven Lezingen, zodat de lezingencyclus direct herkenbaar is.

Het thema voor 2020 was vastgesteld: spiritualiteit en zingeving bezien vanuit diverse invalshoeken. Zoals jongeren, jongprofessionals en senioren. Interessante inleiders waren benaderd waarvan een aantal had toegezegd.

 

EN TOEN GOOIDE CORONA ROET IN ONS ETEN

Vervolgens diende het Coronavirus zich aan. Wat eerst nog werd afgedaan als een onschuldige griep, bleek al spoedig een virus te zijn dat dodelijke gevolgen kan hebben. Het kabinet nam strenge maatregelen om de verspreiding van het virus in te dammen. Ook de cultuur werd daarvan niet gevrijwaard. Theatervoorstellingen, concerten en lezingen zoals onder meer georganiseerd door Anders in de kerk kunnen tot 1 september a.s. geen doorgang vinden.  De 1,5 meter samenleving wordt het nieuwe normaal met alle gevolgen van dien.

 

WAT BETEKENT DIT VOOR ONZE TROUWE BEZOEKERS?

Dit betekent dat Semper Vigilans ook haar activiteiten heeft opgeschort en daarmee het programma 2020 dat al veelbelovend in de steigers stond. Het leek ons goed u als trouwe bezoeker een update te geven. Het bestuur is  nog steeds zeer gemotiveerd om zodra de intelligente lockdown lezingen weer mogelijk maakt deze doorgang te laten vinden. Helaas beperkt de 1,5 meter-opstelling in het kerkje de goede interactie tussen een spreker en zijn toehoorders, zoals ons bestuurslid Xaveer van der Spank onlangs heeft ondervonden. Daarom  hebben we als bestuur onlangs besloten de gehele reeks door te schuiven naar het voorjaar van 2021. Drie van de vier beoogde sprekers hebben inmiddels toegezegd. Het belooft wederom een mooie reeks te worden zoals u dat van ons gewenst bent met een nieuwe naam.

 

WE HOUDEN CONTACT!

Zeker in deze tijd is het van belang met elkaar contact te (onder)houden. Vanaf nu ontvangt u van ons maandelijks een update over een van de thema’s en sprekers van de Bokhovenlezingen 2021. Telkens zal een ander lid van het bestuur het toetsenbord overnemen en u op zijn of haar eigen wijze kort bijpraten. Voelt u zich vooral vrij daarop te reageren, ons van uw gedachten en ideeën te voorzien. Wij hebben elkaar meer dan ooit nodig om deze voor ieder nare tijd goed te doorstaan en er sterker uit te komen.

 

Met vriendelijke groet,

Jan van Heijningen
Voorzitter Semper Vigilans / De Bokhovenlezingen

 

Update mei 2020

In de tweede helft van 2019 en begin 2020 was er nog geen vuiltje aan de lucht. Na afsluiting van het succesvolle en drukbezochte lezingsprogramma van Anders in de kerk, bruiste het bestuur van nieuwe ideeën voor het seizoen 2020. Het idee is om de lezingen een onderscheidende naam te geven: De Bokhoven Lezingen, zodat de lezingencyclus direct herkenbaar is.

Het thema voor 2020 was vastgesteld: spiritualiteit en zingeving bezien vanuit diverse invalshoeken. Zoals jongeren, jongprofessionals en senioren. Ook zijn interessante inleiders benaderd waarvan een aantal had toegezegd.

Vervolgens diende het Coronavirus zich aan. Wat eerst nog werd afgedaan als een onschuldige griep, bleek al spoedig een virus te zijn dat dodelijke gevolgen kan hebben. Het kabinet nam strenge maatregelen om de verspreiding van het virus in te dammen. Ook de cultuur werd daarvan niet gevrijwaard. Theatervoorstellingen, concerten en lezingen zoals onder meer georganiseerd door Anders in de kerk kunnen tot (1 juni) minstens 1 september a.s. geen doorgang vinden. De 1,5 meter samenleving (gloort) heeft ons in zijn greep met alle gevolgen van dien.

Dit betekent dat Semper Vigilans ook haar activiteiten heeft opgeschort en daarmee het programma 2020 dat al veelbelovend in de steigers stond. Het leek ons goed u als trouwe bezoeker een update te geven. Het bestuur is nog steeds zeer gemotiveerd om nadat de intelligente lockdown lezingen weer mogelijk maakt deze doorgang te laten vinden. Het idee is om zo mogelijk vanaf september dit jaar nog twee lezingen te organiseren. Het kerkje biedt ons inziens voldoende ruimte voor de 1,5 meter afstand. Zeker in deze tijd is het van belang met elkaar contact te (houden en) te blijven onderhouden.

Wij zullen u vrijwel maandelijks een update geven (over) van de stand van zaken en de (te organiseren twee) mogelijke lezingen vanaf 1 september. Telkens zal een ander lid van het bestuur het toetsenbord overnemen en u op zijn of haar eigen wijze kort bijpraten. Voelt u zich vooral vrij daarop te reageren, ons van uw gedachten en ideeën te voorzien. Wij hebben elkaar meer dan ooit nodig om deze voor ieder nare tijd goed te doorstaan en er sterker uit te komen.

Jan van Heijningen
Voorzitter Semper Vigilans/De Bokhovenlezingen
Mei 2020