Welkom op de website van Semper Vigilans – Anders in de Kerk

Welkom bij Anders in de Kerk

Onder de paraplu van de parochie Bokhoven organiseren we in de mooie, historische kerk van Bokhoven activiteiten die anders zijn dan de gebruikelijke vieringen, maar wel een duidelijke relatie hebben met waar de parochie voor staat.

Hiermee willen we mensen op andere manieren inspireren tot zinvolle ervaringen in hun leven en dat van anderen.

Zingeving en inspiratie
De hedendaagse mens, van jong tot oud, staat in onze tumultueuze wereld voor veel kansen en uitdagingen. Daarnaast heeft hij ook te maken met bedreiging en ontreddering. Welke zin ziet hij voor zichzelf in het leven? Waardoor laat hij zich inspireren nu religie in de nu religie in de
traditionele zin steeds minder houvast geeft?
Semper Vigilans is ontstaan om hieraan op een andere manier invulling te geven. Semper Vigilans wil verdieping bieden in actuele thema’s die spelen binnen onze samenleving.
Samen gaan we op zoek naar een houvast.

Bokhovenlezingen 2024
Semper Vigilans wil verdieping bieden in actuele thema’s die spelen binnen onze samenleving. Tot nu toe doen we dat door het organiseren van lezingen in de kerk, de zogenaamde Bokhovenlezingen. Dat zijn er vier per jaar, twee voor en twee na de zomerperiode.

  • Thema, data en sprekers 2024

    De Bokhovenlezingen hebben dit jaar als thema IN DIALOOG MET ELKAAR.  ‘Een van onze sterkste wapens is de dialoog…’ Nelson…

  • Thema, data en sprekers 2023

    Transitie in de veranderende verhouding tussen stad en platteland. Specifiek: ‘Westers en Oosters denken’; ‘Kerk en samenleving: van traditioneel naar…

  • Thema, sprekers en data 2022

    Nu de versoepelingen stap voor stap een feit zijn geworden, presenteren wij met plezier ons Jaarprogramma 2022.  De vier Bokhoven…

Verslagen