Update mei 2020

In de tweede helft van 2019 en begin 2020 was er nog geen vuiltje aan de lucht. Na afsluiting van het succesvolle en drukbezochte lezingsprogramma van Anders in de kerk, bruiste het bestuur van nieuwe ideeën voor het seizoen 2020. Het idee is om de lezingen een onderscheidende naam te geven: De Bokhoven Lezingen, zodat de lezingencyclus direct herkenbaar is.

Het thema voor 2020 was vastgesteld: spiritualiteit en zingeving bezien vanuit diverse invalshoeken. Zoals jongeren, jongprofessionals en senioren. Ook zijn interessante inleiders benaderd waarvan een aantal had toegezegd.

Vervolgens diende het Coronavirus zich aan. Wat eerst nog werd afgedaan als een onschuldige griep, bleek al spoedig een virus te zijn dat dodelijke gevolgen kan hebben. Het kabinet nam strenge maatregelen om de verspreiding van het virus in te dammen. Ook de cultuur werd daarvan niet gevrijwaard. Theatervoorstellingen, concerten en lezingen zoals onder meer georganiseerd door Anders in de kerk kunnen tot (1 juni) minstens 1 september a.s. geen doorgang vinden. De 1,5 meter samenleving (gloort) heeft ons in zijn greep met alle gevolgen van dien.

Dit betekent dat Semper Vigilans ook haar activiteiten heeft opgeschort en daarmee het programma 2020 dat al veelbelovend in de steigers stond. Het leek ons goed u als trouwe bezoeker een update te geven. Het bestuur is nog steeds zeer gemotiveerd om nadat de intelligente lockdown lezingen weer mogelijk maakt deze doorgang te laten vinden. Het idee is om zo mogelijk vanaf september dit jaar nog twee lezingen te organiseren. Het kerkje biedt ons inziens voldoende ruimte voor de 1,5 meter afstand. Zeker in deze tijd is het van belang met elkaar contact te (houden en) te blijven onderhouden.

Wij zullen u vrijwel maandelijks een update geven (over) van de stand van zaken en de (te organiseren twee) mogelijke lezingen vanaf 1 september. Telkens zal een ander lid van het bestuur het toetsenbord overnemen en u op zijn of haar eigen wijze kort bijpraten. Voelt u zich vooral vrij daarop te reageren, ons van uw gedachten en ideeën te voorzien. Wij hebben elkaar meer dan ooit nodig om deze voor ieder nare tijd goed te doorstaan en er sterker uit te komen.

Jan van Heijningen
Voorzitter Semper Vigilans/De Bokhovenlezingen
Mei 2020