Thema, sprekers en data 2022

Nu de versoepelingen stap voor stap een feit zijn geworden, presenteren wij met plezier ons Jaarprogramma 2022.  De vier Bokhoven Lezingen (voorheen Anders in de Kerk) staan dit jaar in het licht van het thema ‘De Samenleving op een tweesprong‘.  We hebben vier vooraanstaande sprekers bereid gevonden om de lezingen invulling te geven. Ze vinden plaats op: 29 april, 17 juni, 16 september en 7 oktober. 

Thema De samenleving op een tweesprong
Afgelopen twee jaren is de wereld er heel anders uit komen te zien. Die verandering vindt niet alleen zijn oorsprong in de coronacrisis en de recentelijke inval van Rusland in Oekraïne. De wereld en de mensheid lijken voor doorslaggevende keuzes te staan op velerlei gebieden. Zo neemt de tegenstelling tussen arm en rijk wereldwijd zienderogen toe en krijgen waarden als zorg voor elkaar en saamhorigheid steeds minder invulling, terwijl ze worden ingewisseld voor individualisme. Maatregelen om klimaatveranderingen het hoofd te bieden worden veelal met de mond beleden en opgestelde maatregelen tegen de vervuiling van de aarde krijgen onvoldoende navolging, omdat het leven wel ‘draagbaar en betaalbaar’ moet blijven. Doordat onze focus nog grotendeels is gericht op de doorgaande groei van de welvaart, raakt consuminderen uit het zicht.
Het algemeen belang raakt verder op de achtergrond. In dit licht is het geen wonder dat het democratisch gehalte van het bestuur zienderogen afkalft. Alternatieve waarheden worden met stelligheid verkondigd. De invloed van de sociale media lijkt niet meer te stoppen.
Hoe staan we als mensen van nu tegenover al deze problemen en welke oplossingsrichtingen zijn er?

Data, sprekers en onderwerp van hun lezing
> 29 april Solidariteit versus individualisme 
Spreker: drs. Arie Bijl, deskundige op het gebied van milieu en klimaatproblemen en was voorheen verbonden aan VU Amsterdam en Avans Hogeschool Den Bosch
> 17 juni   Democratie en sociale media 
Spreker: drs. Lucas van Houtert, hoofdredacteur Brabants Dagblad
> 16 september: Klimaatverandering
Spreker:  drs. Elies Lemkes-Straver, gedeputeerde provincie Noord-Brabant
> 7 oktober – De katholieke visie op een rechtvaardige samenleving
Spreker: mgr. dr. G. De Korte, bisschop van ’s Hertogenbosch.