Thema, data en sprekers 2023

Transitie in de veranderende verhouding tussen stad en platteland. Specifiek: ‘Westers en Oosters denken’; ‘Kerk en samenleving: van traditioneel naar toekomstbestendig’ en ‘Veranderingen in de zorgsector’. Dat is het thema van onze lezingenreeks dit jaar.

26 mei: De waarden van het land in een verstedelijkte samenleving. Uitdagingen voor stad en platteland!
Dr. Ton Duffhues, senior-onderzoeker Social  Enterprise and Institutions for Collective Action aan de Erasmus Universiteit te Rotterdam. Eerder werkte hij op het gebied van Landbouw en Samenleving bij ZLTO en als directeur bij Stichting Waarden van het Land. 
30 juni: Oekraine: dichterbij dan we dachten, maar wat wisten (weten) we er weinig van!
Hans Dona, voormalig universitair docent aan de VU en oud-wethouder ‘s-Hertogenbosch. Sinds zijn pensionering actief als begenadigd spreker over o.a. de nasleep van de Eerste Wereldoorlog, de Brexit, het opkomend populisme en de implicaties van toekomstige demografische ontwikkelingen. 
1 september: Veranderingen in kerk en samenleving: Kan de Benedictijnse spiritualiteit ons helpen?
Wil Derkse, filosoof, auteur en als docent verbonden aan Avicenna Academie voor Leiderschap en TIAS Nimbas van Tilburg University
6 oktober: Een waardig levenseinde en waardig sterven
Henk Festen, voormalig medisch specialist (MDL) Jeroen Bosch Ziekenhuis en verbonden aan het Expertisecentrum Euthanasie.

Praktische info
De lezingen starten om 20.00 uur. De inloop is vanaf 19.30 uur; koffie en thee staan klaar. De lezing wordt gevolgd door een kort muzikaal intermezzo waarna gelegenheid tot vragen, dialoog en discussie. Om ongeveer half tien wordt afgerond en is er ruimte voor napraten met een drankje.
Toegang is gratis. Een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld. Aanmelden via  info@andersindekerk.nl