Verslagen

 • Update april: Pasen/lente 2021
  Update april: Pasen/lente 2021
  Beheerder

  ‘In het hart van elke winterzit een trillende lenteen achter de sluier van elke nachtzit een glimlachende dageraad’(Kahill Gibran, Syrisch dichter)Pasen is zo oud als de weg naar Kralingen. Over de hele wereld viert men het einde van de winter en de binnenkomst van de lente. Het nieuwe leven kondigt…

  Lees verder >>
 • Kees van den Oord: Groei en veerkracht
  Kees van den Oord: Groei en veerkracht
  Yolande Kuin

  Xaveer van de Spank, voorzitter van de stichting Semper Vigilans, heet ieder welkom en houdt een korte inleiding. Deze avond is de eerste in een nieuwe jaarreeks van vier lezingen in de kerk van Bokhoven. Om het gebruik van de kerk te verbreden is in 2012 de stichting Semper Vigilans…

  Lees verder >>
 • Patrick Kuis, ‘Van roeping naar roepende in de woestijn’
  Patrick Kuis, ‘Van roeping naar roepende in de woestijn’
  Trudy Lemmers

  “De ontwikkeling van een overvloed aan religieuze roepingen en Nederlandse missionarissen naar niet-christelijke landen, naar het huidige grote priestertekort in eigen omgeving en hoe daarmee om te gaan. Invloed op het kerk zijn. Het gewijde ambt in de toekomst. Wat als de kerk blijft vasthouden aan de exclusieve bediening van…

  Lees verder >>
 • Thea van Blitterswijk, ‘Ben ik mijn broeders hoeder?’ Inspiratie uit Tilburg
  Thea van Blitterswijk, ‘Ben ik mijn broeders hoeder?’ Inspiratie uit Tilburg
  Trudy Lemmers

  De derde bijeenkomst van ‘Anders in de kerk’ rond het jaarthema ‘Pro Deo’, werd verzorgd door Thea van Blitterswijk, Directeur van Het Ronde Tafelhuis Interreligieus centrum. Pastor Norbertijnenparochie Heikant-Quirijnstok. Het Ronde Tafelhuis in Tilburg Noord heeft als doelstelling wijkbewoners met al hun verscheidenheid in religie en cultuur met elkaar in…

  Lees verder >>
 • Frank van Beers: ‘Ieder voor zich?’
  Frank van Beers: ‘Ieder voor zich?’
  Trudy Lemmers

  De tweede bijeenkomst van ‘Anders in de kerk’ rond het jaarthema ‘Pro Deo’, werd verzorgd door Frank van Beers, Bestuursvoorzitter van Cello en voormalig openbaar bestuurder. Het thema van de avond was: ‘Ieder voor zich?’ De inleider opende met een schets van zijn eigen leven. Hij belichtte drie rollen: Frank…

  Lees verder >>
 • Frank Bosman: ‘God voor ons allen?
  Frank Bosman: ‘God voor ons allen?
  Trudy Lemmers

  Samenvatting van de 1e bijeenkomst van ‘Anders in de Kerk’ op 16 maart 2018 in het kerkje van Bokhoven rond het thema: ‘Pro Deo: Bestaat God nog wel voor ons? De eerste bijeenkomst van ‘Anders in de kerk’ rond het jaarthema ‘Pro Deo’, werd verzorgd door Frank Bosman, Cultuurtheoloog, verbonden…

  Lees verder >>
 • Hirsch Ballin, ‘Perspectieven voor de Democratie’
  Hirsch Ballin, ‘Perspectieven voor de Democratie’
  Trudy Lemmers

  “Perspectieven voor de democratie”   De vierde lezing rond het jaarthema ‘Democratie’, georganiseerd door de Stichting Semper Vigilans in het kerkje van Bokhoven, werd verzorgd door Prof. mr. dr. Ernst Hirsch Ballin, hoogleraar aanTilburg University en hoogleraar Rechten van de Mens aan de Universiteit van Amsterdam, voormalig minister van Justitie…

  Lees verder >>
 • Gerard de Korte: ‘Democratie en Christendom’
  Gerard de Korte: ‘Democratie en Christendom’
  Trudy Lemmers

  De derde lezing rond het jaarthema ‘Democratie’, georganiseerd door de Stichting Semper Vigilans in het kerkje van Bokhoven, werd verzorgd door monseigneur Gerard de Korte, bisschop van Den Bosch. De Korte sprak voor een volle kerk over ‘Democratie en Christendom’. De bisschop plaatste de directe relatie van democratie met het…

  Lees verder >>
 • Pieter Tops: ‘De ontwikkeling van de democratie als staatsvorm’
  Pieter Tops: ‘De ontwikkeling van de democratie als staatsvorm’
  Trudy Lemmers

  INTEGRALE TEKST DEMOCRATIE ALS MEERVOUDIG IDEE door Pieter Tops, hoogleraar bestuurskunde Lezing Anders in de Kerk, Bokhoven, 12 mei 2017. Deze tekst vormt de basis voor de lezing, maar zal niet letterlijk worden uitgesproken. 1) Dames en heren, Zo’n twee weken geleden was ik op het stadhuis in Den Bosch…

  Lees verder >>
 • Tony van der Meulen: ‘Hoe staat de democratie ervoor?’
  Tony van der Meulen: ‘Hoe staat de democratie ervoor?’
  Trudy Lemmers

  Op 10 maart is de lezingencyclus van 2017 van Anders in de Kerk met als Jaarthema ‘Democratie op drift?!’, geopend met een boeiende inleiding door Tony van der Meulen, oud-hoofdredacteur o.a. van het Brabants Dagblad, columnist en auteur. Aan de vooravond van de Tweede Kamer verkiezingen maakte de spreker de…

  Lees verder >>
 • Jos van Gennip: ‘Verantwoordelijkheid en vluchtelingen’
  Jos van Gennip: ‘Verantwoordelijkheid en vluchtelingen’
  Trudy Lemmers

  “Op dit moment zijn 65 miljoen mensen op de vlucht en dit plaatst ons in Europa voor grote dilemma’s”, aldus Jos van Gennip, in zijn inleiding over verantwoordelijkheid en vluchtelingen op 14 oktober jl. in het kerkje van Bokhoven. Het vluchtelingenvraagstuk is een van de vijf grote problemen waar we…

  Lees verder >>
 • Yolande Kuin: ‘Verantwoordelijkheid en gezondheid’
  Yolande Kuin: ‘Verantwoordelijkheid en gezondheid’
  Trudy Lemmers

  Steeds meer mensen worden steeds ouder. Gunstige levensomstandigheden, dragen daaraan bij, evenals gezonde leefwijzen en een goede gezondheidszorg, zowel cure als care. Op zich is dat verheugend, maar het heeft ook een keerzijde, de gezondheidszorg dreigt onbetaalbaar te worden. Het overheidsbeleid is er daarnaast op gericht dat ouderen langer thuis…

  Lees verder >>
 • Hans Huijbers: ‘Verantwoordelijkheid en duurzaamheid’
  Hans Huijbers: ‘Verantwoordelijkheid en duurzaamheid’
  Trudy Lemmers

  Op 27 mei jl. heeft de voorzitter van ZLTO, Hans Huijbers, zijn visie gegeven op verantwoordelijkheid en duurzaamheid in de agrarische sector. Hij merkte op, dat het merkwaardig is dat in de vruchtbare rivierdelta in Nederland veel gronden in gebruik zijn voor andere functies dan agrarische. Dit terwijl het toch…

  Lees verder >>
 • Joost Jansen: ‘Verantwoordelijkheid en religie’
  Joost Jansen: ‘Verantwoordelijkheid en religie’
  Trudy Lemmers

  Verantwoordelijkheid is een serieus thema en kan de neiging hebben ‘zwaar op de maag te liggen’. Dat was echter niet het geval met de lezing die Joost Jansen op 8 april verzorgde in het kerkje van Bokhoven over ‘Verantwoordelijkheid en religie’. Joost Jansen is norbertijn van de Abdij van Berne,…

  Lees verder >>
 • Lambert van Nistelrooij: ‘De toekomst van Europa’
  Lambert van Nistelrooij: ‘De toekomst van Europa’
  Trudy Lemmers

  Op vrijdag 16 oktober jl. heeft Lambert van Nistelrooij, lid van het Europees Parlement, een boeiende lezing gehouden. Hij wees erop, dat het niet zinvol is om ons als Nederlanders achter de dijken terug te trekken. Om verder te komen moeten wij er op uit. Bovendien kan Nederland als klein…

  Lees verder >>
 • Frans Slangen: De toekomst van de ouderen’
  Frans Slangen: De toekomst van de ouderen’
  Trudy Lemmers

  Op vrijdag 4 september jl. heeft Frans Slangen, voorzitter van de KBO (Katholieke Bond voor Ouderen) een lezing gehouden over de toekomst van de ouderen. Er zijn in Nederland circa vier miljoen ouderen. Vaak wordt gesteld, dat de ouderen een kostenpost zijn en na hun pensionering nauwelijks meer een bijdrage…

  Lees verder >>
 • Denis Hendrickx: ‘De Kerk van de Toekomst’
  Denis Hendrickx: ‘De Kerk van de Toekomst’
  Trudy Lemmers

  Op 22 mei was het tijd voor de visie op de toekomst van de kerk in onze lezingencyclus die als alomvattend thema “Toekomst” heeft. Abt Denis Hendrickx memoreerde aan het begin van zijn lezing, dat de Orde van de Norbertijnen op 28 mei 2015 het 900ste geboortejaar viert van Norbertus…

  Lees verder >>
 • Marc van Uhm: ‘Onze toekomst in een toenemend onveiligere wereld’
  Marc van Uhm: ‘Onze toekomst in een toenemend onveiligere wereld’
  Trudy Lemmers

  Op vrijdag 20 maart jl. heeft de plv. commandant der Landstrijdkrachten, Generaal-majoor Marc van Uhm een boeiende lezing gehouden over de rol van onze krijgsmacht tegen de achtergrond van internationale ontwikkelingen. Hij gaf de elementen aan die de onveiligheid bevorderen te weten: klimaat, toename massavernietigingswapens, polarisering, groei van de wereldbevolking…

  Lees verder >>
 • Sophie van Bijsterveld: ‘Tolerantie in de samenleving’
  Sophie van Bijsterveld: ‘Tolerantie in de samenleving’
  Trudy Lemmers

  Op 31 oktober jl. heeft prof. dr. Sophie van Bijsterveld de lezingencyclus van 2014 rond het thema Tolerantie, afgesloten met een bijzonder boeiende lezing over ‘Tolerantie in de samenleving’ die voor de aanwezigen veel stof tot nadenken opleverde. Sophie van Bijsterveld is hoogleraar religie, rechtstaat en samenleving aan de Universiteit…

  Lees verder >>
 • Anton van Kalmthout: ‘Tolerantie en recht’
  Anton van Kalmthout: ‘Tolerantie en recht’
  Trudy Lemmers

  Op 19 september  vond de derde avond plaats rond het thema TOLERANTIE,  in het historische kerkje van Bokhoven georganiseerd door  “Anders in de Kerk. Een aandachtig gehoor luisterde geboeid naar de helder opgebouwde lezing van de gastspreker van deze avond:  prof. Anton van Kalmthout over de betekenis van het begrip…

  Lees verder >>
 • Frank Bosman: ‘Is religie tolerant?’
  Frank Bosman: ‘Is religie tolerant?’
  Trudy Lemmers

  In het mooie en goedgevulde kerkje in Bokhoven verzorgde op 20 juni j.l. cultuurtheoloog Dr. Frank Bosman, verbonden aan de Universiteit van Tilburg, de tweede van de vier lezingen over het thema Tolerantie. Ditmaal ging het over de actuele vraag of religie – zoals verwacht zou mogen worden – wel…

  Lees verder >>
 • Ton Rombouts: ‘Tolerantie en samenleving’
  Ton Rombouts: ‘Tolerantie en samenleving’
  Trudy Lemmers

  Terugblik lezing Tolerantie en Samenleving door burgemeester Rombouts, bij ‘Anders in de Kerk’ in Bokhoven In het bijna geheel gevulde kerkje van Bokhoven gaf burgemeester Rombouts op vrijdag 23 mei als eerste spreker, in een reeks van 4, zijn visie op Tolerantie binnen onze lokale samenleving.In zijn lezing ging hij…

  Lees verder >>