Raad van Advies

Ton Rombouts

Ton Rombouts was 21 jaar burgemeester van ‘s-Hertogenbosch. Sinds 2015 is hij eerste Kamerlid voor het CDA. Eerder bekleedde hij het burgemeestersambt in Wouw en in Boxtel. In de Eerste Kamer houdt hij zich vooral bezig met justitie en veiligheid.

Denis Hendrickx O.Praem

Denis Hendrickx is abt van de Abdij van Berne in Heeswijk-Dinther. Hij is ruim 40 jaar betrokken bij de Norbertijnen communiteit van Priorij de Schans in Tilburg en prior van deze gemeenschap. In 1988 werd hij tot priester gewijd en in 2013 ontving hij de abtszegening van de bisschop van ‘s-Hertogenbosch.