Denis Hendrickx: ‘De Kerk van de Toekomst’

Op 22 mei was het tijd voor de visie op de toekomst van de kerk in onze lezingencyclus die als alomvattend thema “Toekomst” heeft. Abt Denis Hendrickx memoreerde aan het begin van zijn lezing, dat de Orde van de Norbertijnen op 28 mei 2015 het 900ste geboortejaar viert van Norbertus de stichter van de Orde. Hij ontkwam er niet aan, terug te blikken. De Orde van de Norbertijnen heeft zich in Nederland onder de rook van Bokhoven gevestigd te Bern. De Orde heeft zich vervolgens verder verplaatst naar onder meer Bokhoven dat nog steeds een Norbertijner parochie is.

Vervolgens nam de abt ons mee naar het heden. Hij ging in op het beleid van de huidige Paus Franciscus. De Paus kenmerkt zich door een aanpak die met name is gericht op de gelovigen, op de mens. De uit Zuid-Amerika afkomstige Paus brengt nieuw elan in de geloofsgemeenschappen, waaronder die van de Norbertijnen. De Paus lijkt niet zo zeer vast te houden aan dogma’s doch wil vernieuwende wegen inslaan.

Vervolgens gaat Denis Hendrickx in op de toekomst van de kerk. Daarbij legde hij de nadruk bij het versterken van de locale geloofsgemeenschappen. Hij is geen voorstander van concentratie van parochies van bovenaf opgelegd. Daarbij memoreerde hij wel het verschil tussen stad en platteland. Geloofsgemeenschappen gaan verder dan de kerkgebouwen. Deze hebben weliswaar een belangrijke functie maar de kerkgemeenschap is veel omvattender. Van belang is de verantwoordelijkheid voor de toekomst en inrichting daarvan te leggen bij de locale geloofsgemeenschappen. De gemeenschappen zelf zijn voldoende vitaal om met vernieuwende en verfrissende oplossingen te komen. Het leiderschap van de kerk moet principieel bereid zijn te luisteren wat de gelovigen te zeggen hebben. Deze moeten deelgenoot worden bij beantwoording van vragen over de toekomst. De locale gemeenschap moet ook serieus genomen worden. Als daaraan uitvoering wordt gegeven komen er nieuwe en innovatieve oplossingen tot stand. Wordt de toekomst van bovenaf opgelegd dan leidt dit tot verbittering en afkeer, alsook tot afhaken van gelovigen.

Volgens de abt zijn er goede alternatieven voor fusies en kerksluitingen. Deze kunnen worden vormgegeven in samenspraak met de locale gemeenschappen en met idee├źn die van daaruit worden aangedragen.