Weer een Bokhovenlezing op 1 oktober!

Groei of krimp? Wat is de toekomst van kloosterordes?
Geïnspireerd door het 900-jarig bestaan van de Norbertijnen organiseren we over dit thema op 1 oktober a.s. een avond in de mooie kerk van Bokhoven. Aan het woord komen een oudere en jongere kloosterling. Toegang is gratis.

INHOUD
Na een lange pauze vanwege het covid-virus organiseren we die vrijdag weer een Bokhovenlezing. Het thema van de avond is geïnspireerd door het 900-jarig bestaan van de Norbertijnen. Dat betekent 900 jaar lang religieuze, maar ook maatschappelijke betrokkenheid en inzet van degenen die zich geroepen voelden om toe te treden tot de orde van de Norbertijnen. Anno 2021 is dat niet meer zo vanzelfsprekend. 
Op deze avond wordt een gesprek gevoerd met én tussen een oudere en een jongere kloosterling: Xaveer van der Spank, Norbertijn en Richard Steenvoorde, Dominicaan.  Wat heeft ze bewogen om in te treden bij een orde en om priester te worden, toen en nu? En waarom blijven ze ervan deel uitmaken? Hoe kijken beiden vanuit hun perspectief, vanuit hun positie in de levensloop, aan tegen de toekomst van de kloosterordes? Hoe komt het dat sommige groeien en bloeien en andere juist inkrimpen?

PROGRAMMA 
De indeling van de avond is als volgt:
19.30u  inloop met koffie/thee
20.00-20.30u  eerste deel gesprek
kort muzikaal intermezzo
20.45-21.15u  voortzetting gesprek
21.15u gelegenheid voor reacties en vragen van de aanwezigen.
21.45u  napraten onder het genot van een drankje.
Het gesprek wordt ingeleid en begeleid door Henk van Beers, bestuurslid van Semper Vigilans. 

Gezien de ongewisheid van de coronamaatregelen, vragen we u vriendelijk om zo snel mogelijk aan  ons door te geven of u aanwezig zult zijn via info@andersindekerk.nl