Extra lezing 25 september: Norbert, man van zijn tijd

Op ZONDAG 25 september a.s. vindt direct aansluitend aan de bedevaartviering in de kerk te
Bokhoven een extra lezing plaats. Spreker zal zijn Pieter Butz, schrijver van het boek: “Norbert man van deze Tijd”.

Pieter Butz (1933) werkte ruim veertig jaar bij het onderwijs. In 1988 kwam hij via het
vormingscentrum Het Abdijhuis; in contact met de Abdij van Berne in Heeswijk. Na zijn
pensionering werkte hij vele jaren bij de Werkgroep voor Liturgie Heeswijk. Als participant
leerde hij de abdij en de Orde der Norbertijnen goed kennen.
Ter gelegenheid van het 900-jarig bestaan van de orde schreef hij over wat stichter Norbert
van Gennep voor ogen stond met deze orde en in hoeverre dit doel werd bereikt.
Bovenal hoe volgens hem de orde en de wereldkerk toekomst hebben. In navolging van
Norbert die hedendaags pleit voor een dienende kerk. De weg daarheen is leven in eenvoud.

Vervolgens wordt de lezing opgeluisterd door een muzikaal intermezzo door cellist Camiel Severijns.

Hierna houdt Xaveer van der Spank een inleiding aan de hand van zijn verzamelde
gedachten over Norbertus. Xaveer van der Spank (1934) is Norbertijn, werkte in het onderwijs,
bij de voorganger van ZLTO en als pastoor van de Parochie Bokhoven. Ook is hij mede-oprichter
van Semper Vigilans.
Xaveer van der Spank gaat onder andere in op de betekenis van de begrippen:
parochie, apostolaat, pastoraat en wat abdijleden in het verleden hebben gedaan aan
gemeenschapsvorming, (kerk)opbouw. Hij vertaalt dat naar het heden en de toekomst.
Welk perspectief biedt dat vandaag en in de toekomst voor onze maatschappij die meer dan ooit
behoefte heeft aan zingeving en hoe dat te beleven? Een rijke traditie (oude wijn!) aanbieden
maar met een hedendaagse smaak: vernieuwende frisse wijn.
De ontvangst is om 12.30 uur met koffie en broodjes. De lezingen beginnen om 13.30 uur en
duren tot 15.30 uur. Daarna is er is een nazit met een drankje en fris. Het geheel, inclusief
lichte lunch, koffie thee en drankjes kost € 15,-.
In verband met de voorzieningen is het belangrijk te weten hoeveel mensen er komen.
U kunt zich opgeven per mail op info@andersindekerk.nl onder vermelding van Norbertus.
Betaling contant bij binnenkomst. 
Het belooft een inspirerende en aangename middag te worden. Laat dit niet aan u
voorbijgaan.